مهاجرت به کانادا
  • کد خبر : 10044
  • 1402/8/24

گوشه ای از اقدامات سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری

تسطیح لچکی مدرس (وکیلی)  و استفاده از خاک نهلی و کود حیوانی و کشت ۳۰ جعبه نشاء گل بنفشه

  تسطیح و کشت المان ستاره ای اول باغ امین اسلامی و استفاده از سنگ ریزه سفید جهت زیباتر شدن و کشت ۱۲۰ جعبه نشاء گل بنفشه در ۵ رنگ

 

نویسنده : روابط عمومی شهرداری نیشابور

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه