مهاجرت به کانادا
  • کد خبر : 10040
  • 1402/8/24

گوشه ای از اقدامات سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری

تسطیح دوربرگردان های بلوار جمهوری ، استفاده از خاک نهلی وکود حیوانی و کشت تعداد ۷۰۰ بوته کلم زینتی

تسطیح باغچه های داخل پارک هاشمی نژاد ، استفاده از خاک نهلی و کود حیوانی و کشت ۴۰ جعبه نشاء گل بنفشه

نویسنده : روابط عمومی شهرداری نیشابور

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه