منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه نوبت اول


پروژه  "اجرای کامل اسکلت بتنی و فونداسیون خانه فرهنگ خرم نیشابور"

 • 1398/03/08
 • 1340

کد خبر : 3552

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه نوبت اول


پروژه  "مطالعات ، طراحی معماری ، فضای سبز ، تاسیسات و .. محوطه اطراف آرامگاه عطار (مشاهیر) نیشابور"

 • 1398/03/05
 • 1390

کد خبر : 3538

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه نوبت دوم


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به خرید مصالح آسفالتی سنگی و آهکی و مشخصات مصالح شهرداری نیشابور به میزان 30 هزار تن برابر شرایط و شرح خدمات پیوست از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید...

 • 2019-04-11
 • 1744

کد خبر : 1179

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه


شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید...

 • 2019-04-10
 • 1769

کد خبر : 1178

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه


شهرداري نيشابور درنظر دارد در اجراي بودجه مصوب تعداد 22 قطعه زمين واقع در ....

 • 2019-03-18
 • 1777

کد خبر : 1177

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به خرید مصالح آسفالتی سنگی و آهکی و مشخصات مصالح شهرداری به میزان .......

 • 2019-03-05
 • 1676

کد خبر : 1171

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه


آگهی مناقصه آبنمای بوستان ارغوان مرحله دوم

 • 2018-11-22
 • 1613

کد خبر : 1149

ادامه مطلب