مهاجرت به کانادا
 • اسماعیل گلستانی
 • معاون فنی و عمرانی اسبق
 • تلفن تماس : 42222002-4 داخلی 1410- 42215260
 • فکس :
 • رایانامه :
 • موبایل :

سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد 1377
 • کارشناسی ارشد عمران- سازه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی :

 • کارشناس رسمی دادگستری 1390 تاکنون
 • مسئول دفتر فنی شرکت راهسازی ایران 1392-1390
 • کارشناس عمران شهرداری نیشابور 1392-1383
 • مسئول عمران شهرداری نیشابور
 • مدیر عامل سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری نیشابور1396-1393
 • معاون فنی و عمرانی شهرداری نیشابور 1396 تاکنون