سوابق تحصیلی :

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران -دانشگاه آزاد نیشابور - 1396

سوابق اجرایی :

  • ندارد

علمی پژوهشی :

  • ندارد