• حمید عمارلو
 • مدیر ارتباطات و روابط عمومی
 • تلفن تماس : 051-42217471
 • فکس :
 • رایانامه :
 • موبایل : 42217471-051

سوابق تحصیلی :

 • ندارد

سوابق اجرایی :

 • معاونت سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
 • عضو هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی نیشابور
 • مدیرعامل سازمان تاکسیرانی نیشابور
 • عضو کمیته فرهنگی و ورزشی اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور
 • قائم مقام سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری نیشابور
 • مدیر ارتباطات شهرداری نیشابور