سوابق تحصیلی :

 • معماری
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات

سوابق اجرایی :

 • _سردبیر و مدیر اجرایی نشریه شادیاخ شهرداری نیشابور
 • _مسئول راه اندازی موزه اسناد شهر
 • _مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی منطقه یک شهرداری نیشابور
 • _ مشاور حوزه رسانه و میراث فرهنگی ناملموس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نیشابور
 • _ کارشناس دبیرخانه میراث فرهنگی ناملموس شهرداری نیشابور و همکاری های یونسکو،
 • _کارشناس روابط عمومی شهرداری نیشابور
 • _ متصدی سایت شهرداری نیشابور
 • _عضو پایگاه خبری شهرداری نیشابور
 • _دبیر دفتر فنی شهرداری نیشابور
 • _ نماینده شهرداری نیشابور در کمیسیون امور بانوان فرمانداری
 • _عضو کمیته امور بانوان شهرداری نیشابور
 • _عضو خانه مطبوعات خراسان رضوی

علمی پژوهشی :

 • _مدیر اجرایی و کمک پژوهشگر کتاب مهراز شهر راز
 • _مدیر اجرایی کتاب خلوت خشت
 • _ نویسنده دوم مقاله روش های نوین دستیابی به معماری پایدار در شهرهای جاده ابریشم با تکیه بر ارزش های نهفته در معماری بومی" در اولین کنفرانس بین المللی دانشمندان کشورهای جاده ابریشم