• هدی خانی
 • مدیر درمانگاه شهرداری
 • تلفن تماس : 43356113-051
 • فکس : 43337555
 • رایانامه :
 • موبایل : 43356113-051

سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی - 1384
 • دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور - 1398

سوابق اجرایی :

 • سرپرست مدیریت درمانگاه مرکزی شهرداری نیشابور - 1397
 • مسئول امور رفاهی شهرداری نیشابور
 • مسئول ورزش بانوان شهرداری نیشابور

علمی پژوهشی :

 • ندارد