مهاجرت به کانادا

سوابق تحصیلی :

  • کارشناسی عمران- عمران دانشگاه آزاد اسلامی_تفت یزد 1386

سوابق اجرایی :

  • سرپرست معاونت فنی و عمرانی
  • مسئول عمران شهرداری منطقه یک نیشابور 1392-1389
  • معاون سازمان عمران شهرداری نیشابور 1396-1392
  • عضو هیئت مدیره سازمان عمران 1396-1392
  • عضو هیئت مدیره سازمان مدیریت پسماند 1396
  • سرپرست سازمان مدیریت پسماند 1396
  • سرپرست معاونت خدمات شهری 1399 - 1400