مهاجرت به کانادا
  • جواد فضلی
  • سرپرست سازمان مدیریت آرامستان‌ها
  • تلفن تماس : 051-42226001
  • فکس :
  • رایانامه :
  • موبایل :

سوابق تحصیلی :

  • ندارد

سوابق اجرایی :

  • ندارد