• مهدی حسینی
 • رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
 • تلفن تماس : 42620799
 • فکس :
 • رایانامه :
 • موبایل : 09153511784

سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی ایمنی و آتش نشانی - دانشگاه علمی کاربردی آتش نشانی تهران 1388
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک - مرکز مدیریت صنعتی 1390

سوابق اجرایی :

 • آتش نشان و تکنسین آتش نشانی- فرمانده شیفت
 • مسئول امور اداری و کارگزینی سازمان آتش نشانی شهرداری نیشابور
 • معاون اداری - عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
 • دو دوره مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری نیشابور 86-85 و 94-91
 • عضو هیئت مدیره سازمان آتش نشانی شهرداری نیشابور
 • کارشناس مسئول خدمات ایمنی و بررسی علل حریق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
 • کارشناس پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
 • کارشناس خبره دادگستری شهرستان های نیشابورو فیروزه
 • کارشناس و عضو کارگروه تخصصی طرح جامع ایمنی آتش نشانی روستایی استانداری خراسان رضوی
 • دبیر و جانشین شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان نیشابور
 • رئیس کارگروه تخصصی امدادو نجات مدیریت بحران شهرداری نیشابور
 • رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری نیشابور از سال 95 تاکنون با درجه آتش پاد دومی مصوب سازمان شهرداری های کشور
 • مدیر گروه رشته امداد و نجات شهری مقطع کاردانی و کارشناسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی نیشابور
 • مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مشهد و نیشابور
 • عضو کمیته بازرسی آتش نشانی استانداری خراسان رضوی
 • منتخب وزارت کشور و حضور در دوره آموزش تخصصی یکماهه خارج از کشور در ژاپن