• علی نجفی
 • مدیر منطقه یک
 • تلفن تماس : 42616777
 • فکس :
 • رایانامه :
 • موبایل : 09153522420

سوابق تحصیلی :

 • کاردانی حسابداری گرایش مالی - دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور 1371
 • کارشناسی حسابداری گرایش مالی - دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور 1388

سوابق اجرایی :

 • مسئول مالی سازمان اتوبوسرانی نیشابور 1389-1374
 • مدیر امور مالی منطقه دو شهرداری نیشابور1395-1390
 • مدیر منطقه دو شهرداری نیشابور - 1396-1395
 • مدیر برنامه و بودجه شهرداری نیشابور 1398-1397
 • مدیر شهرداری منطقه یک شهرداری نیشابور 1398