• روح اله حصاری
  • مدیر حقوقی و امور قراردادها
  • تلفن تماس : 051-42222003
  • فکس :
  • رایانامه :
  • موبایل : 42222003-051

سوابق تحصیلی :

  • ندارد

سوابق اجرایی :

  • نماینده حقوقی و مدیر حقوقی شهرداری نیشابور 1385 تاکنون
  • عضو هیئت مدیره سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری نیشابور 1396-1392
  • عضو هیئت مدیره سازمان آرامستان های شهرداری نیشابور 1396-1394
  • مدیر طرح و برنامه و امور قرارداد های شهرداری نیشابور 1390 تاکنون