مهاجرت به کانادا
  • امیر قاسمی
  • مدیر بازرسی شهرداری
  • تلفن تماس : 051-42223692
  • فکس :
  • رایانامه :
  • موبایل :

سوابق تحصیلی :

  • ندارد

سوابق اجرایی :

  • ندارد

علمی پژوهشی :

  • ندارد