• امیر قاسمی
  • مدیر بازرسی شهرداری
  • تلفن تماس : 051-42223692
  • فکس :
  • رایانامه :
  • موبایل :

سوابق تحصیلی :

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر

سوابق اجرایی :

  • مدیر بازرسی شهرداری و سازمان های تابعه شهرداری نیشابور
  • مدیر امور اداری شهرداری نیشابور
  • مدیر فاوا شهرداری نیشابور

علمی پژوهشی :

  • ندارد