مهاجرت به کانادا

سوابق تحصیلی :

  • کارشناسی ارشدعمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
  • دانش آموخته دکتری سازه- دانشگاه صنعتی شاهرود