تمـاس : +۹۸ (۵۱) ۴۲۲۲۲۰۰۲-۵
پست الکترونیکی : traffic@neyshabur.ir

آخریـن اخبــار و اطلاعیـه هــا

ساماندهی سرویس مدارس یکی از اولویت های سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور

با توجه به آخرین ویرایش ایین نامه مدیریت سرویس مدارس و صدور دستورالعمل آن از جانب وزارت خانه های کشور و آموزش و پرورش در سال ۹۷ مدیریت تشکیل و ساماندهی سرویس مدارس به سازمان های حمل و نقل شهرداری سپرده شده است.

ادامه خبر ...


افزایس نرخ کرایه اتوبوس و تاکسی از تاریخ ۹۷/۸/۲۱

افزایس نرخ کرایه اتوبوس و تاکسی از تاریخ ۹۷/۸/۲۱

ادامه خبر ...


نقشه تمام خطوط و ایستگاه های ناوگان اتوبوسرانی

نقشه تمام خطوط و ایستگاه های ناوگان اتوبوسرانی

ادامه خبر ...


آگهی مزایده اجاره مرحله دوم مغازه های ترمینال مسافربری مرکزی

جهت اطلاع از جزئیات ، لطفا" فایل ضمیمه را دانلود کنید

ادامه خبر ...


فراخوان عمومی

فراخوان شناسایی و ساماندهی کلیه شرکتها، دفاتر و پارکینگهای فعال در زمینه حمل و نقل بار درون شهری و حومه نیشابور

ادامه خبر ...


تبریک روز خبرنگار توسط سازمان حمل و نقل با طرحی خلاقانه

تبریک روز ۱۷ مرداد سالروز گرامیداشت خبرنگاران توسط سازمان حمل و نقل

ادامه خبر ...


پروژه دروازه بهشت در هشت بهشت

پروژه دروازه بهشت در هشت بهشت با رویکردی متفاوت نسبت به اوضاع جاری مدیریت شهری در سطح کشور به این مقوله ورود نموده و اینبار توزیع و اصلاح امکانات را از نواحی کم برخوردار آغاز کرده است .

ادامه خبر ...


اسناد مزایده غرفه ها و مغازه های ترمینال مسافربری مرکزی واقع در حاشیه کمربندی امام رضا (ع)

اسناد مزایده غرفه ها و مغازه های ترمینال مسافربری مرکزی واقع در حاشیه کمربندی امام رضا (ع)

ادامه خبر ...


آگهی مزایده غرفه ها و مغازه های ترمینال مسافربری مرکزی واقع در حاشیه کمربندی امام رضا (ع)

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور در نظر دارد غرفه ها و مغازه های ترمینال مسافربری مرکزی واقع در حاشیه کمربندی امام رضا (ع) را به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت اجاره دوساله با مشخصات مندرج در فایل ضمیمه از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

ادامه خبر ...


مزایده حضوری و عمومی ۷ دستگاه اتوبوس بنز ۳۵۵ شهری (جهت کسب اطلاع از شرایط مزایده فایلهای ضمیمه را دانلود نمایید )

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور برابر مجوزهای اخذ شده در نظر دارد ۷ دستگاه اتوبوس را با مشخصات مندرج در فایلهای ضمیمه از طریق مزایده حضوری به واجدین شرایط برای فعالیت و سرویس دهی در خطوط مربوطه واگذار نماید.

ادامه خبر ...


دشمن شهر - بررسی پدیده وندالیسم در پی آسیب رسانی به زیباسازی شهر

دشمن شهر - بررسی پدیده وندالیسم در پی آسیب رسانی به سایبان سنتی رنگارنگ باغ امین اسلامی
وندالها ... مجرم یا بیمار ؟

ادامه خبر ...


دشمن شهر - آسیب رسانی به سایبان شیشه رنگی - باغ امین اسلامی

دشمن شهر - آسیب رسانی به سایبان شیشه رنگی

ادامه خبر ...


سرویس دهی لیالی قدر همانند سالهای گذشته بصورت رایگان انجام گردید .

سرویس دهی لیالی قدر همانند سالهای گذشته بصورت رایگان انجام گردید . سازمان مدیریت حمل و نقل همانند سنوات گذشته با تمام قوا در خدمت مردم شب زنده دار نیشابور بود .

ادامه خبر ...


صعود همکاران سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافرشهرداری نیشابور به قلل البرز شرقی

صعود همکاران سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافرشهرداری نیشابور به قلل البرز شرقی - قله میشنه مرگ با ارتفاع ۴۰۰۷ متر و قله ارفع کوه به ارتفاع ۲۷۰۰ متر

ادامه خبر ...


ساخت سایبان سنتی برگرفته از معماری اصیل ایرانی اسلامی

ساخت سایبان سنتی برگرفته از معماری اصیل ایرانی اسلامی

ادامه خبر ...


جشنواره هفتگی انتخاب اتوبوسرانان و تاکسیرانان برتر حمل و نقل درون شهری نیشابور

جشنواره هفتگی انتخاب اتوبوسرانان و تاکسیرانان برتر حمل و نقل درون شهری نیشابور

ادامه خبر ...


کف سازی ایستگاه تاکسی ابتدای خیابان ۱۷ شهریور توسط واحد تاسیسات سازمان

کف سازی ایستگاه تاکسی ابتدای خیابان ۱۷ شهریور توسط واحد تاسیسات سازمان

ادامه خبر ...


تاکید سازمان بر استفاده همکاران اتوبوسران بخش خصوصی از لباس هم رنگ و متحدالشکل.

تاکید سازمان بر استفاده همکاران اتوبوسران بخش خصوصی از لباس هم رنگ و متحدالشکل.

ادامه خبر ...


جلسه برگزاری ایام و روزهای براتی درسازمان آرامستانها

جلسه در رابط با برگزاری هر چه بهترومتفاوت باسالهای قبل در ایام وروزهای براتی درسازمان آرامستانهابه اتفاق معاونت محترم خدمات شهری وهمکاران ترافیک وپلیس راهور ودیگرهمکاران

ادامه خبر ...


با ماسفر کنید: ایمن،دقیق، راحت، آسوده خاطر...

با ماسفر کنید: ایمن،دقیق، راحت، آسوده خاطر...

ادامه خبر ...


سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور
سایر انتخاب هــا
عضویت در خبر نـامه

ما هرز نامه ای ارسال نمیکنیم

+98 (51) 42222002-5
© Copyright 2017 Neyshabur. All right reserved.