• کد خبر : 97
  • 2014-07-26

بر اساس قانون شورای عالی معماری و شهرسازی ایران:

برگزاری مسابقات طراحی معماری و شهرسازی در شهرداری ها و تمامی مجامع فنی مهندسی رایج است

بر اساس قانون شورای عالی معماری و شهرسازی ایران:

برگزاری مسابقات طراحی معماری و شهرسازی در شهرداری ها و تمامی مجامع فنی مهندسی رایج است

برگزاری مسابقات طراحی معماری و شهرسازی که بر اساس قانون شورای عالی معماری و شهر سازی ایران در تمامی شهرداری های پیشرو و مجامع فنی و مهندسی کشور رایج است، با هدف ایجاد انگیزه و استفاده از ایده ها، عقاید و همراهی تمامی مهندسین کشور در طراحی های مهم شهری صورت می پذیرد که هیچ گونه تردیدی در اثر بخشی آن از نظر متخصصین شهری وجود ندارد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری نیشابور با اعلام مطلب فوق و با اشاره به برگزاری مسابقه فراخوان طراحی نماد حجمی میدان امام خمینی ره گفت: این گونه مسابقات بر اساس ابلاغ شورای انقلاب فرهنگی و قانون شورای عالی معماری و شهرسازی ایران در تمامی وزارت خانه ها، شهرداری ها و مجامع فنی و مهندسی کشور رایج است و به منظور بهره گیری از توان مهندسین و کارشناسان،ایجاد شور و نشاط علمی در جامعه معماران و شهرسازان، فراهم آوردن عرصه مناسب برای معرفی استعدادهای تازه و ناشناخته، فرصت انتخاب طرح‌های بهتر و در نتیجه نیل به معماری و شهرسازی‌ کارآمد و بهینه و متناسب با فرهنگ، اقلیم، و محیط زیست، نیل به بهره‌وری بیشتر در بناها و مجتمع‌های زیستی، و تخصیص بهتر منابع مالی کشور و حفظ حقوق بیت المال صورت می گیرد.

مهندس کوثری در ادامه به فراخوان مسابقه طراحی نماد حجمی میدان انقلاب اسلامی تهران در سال 92جایزه نفر اول 250 میلیون ریال ،دوم 150و سوم 100 میلیون ریال،مسابقه طراحی معماری گلگشت مصلای امام خمینیرهجایزه 20 نفر اول هر نفر 50 میلیون ریال و طرح برگزیده 500 میلیون ریال،مسابقه بین المللی طراحی معماری ساختمان مرکزی بورس تهرانرتبه اول 1 میلیارد ریال،رتبه دوم 700 میلیون ریال،رتبه سوم 600 میلیون ریال و رتبه چهارم 400 میلیون ریال،مسابقه طراحی کیوسک اطلاعات گردشگری روستای لافت هرمزگان و ... اشاره کرد و گفت: یکی از اصول معماری در حال حاضر استفاده از تمامی ایده ها و دخیل کردن آن در طرح های شهری و مشارکت دادن تمامی صاحب نظران در طراحی پروژه ها است، که شهرداری نیشابور نیز به همین منظور به سمت استفاده از تجارب و ایده های نو پیش خواهد رفت.

وی گفت: میدان امام خمینی ره نیز از میادین حساس و مهم شهر نیشابور است و ضرورت برگزاری چنین مسابقه ای در سطح کشوری را دارد.

 

پیوستها :

1
برگزاری مسابقات طراحی معماری و شهرسازی در شهرداری ها و تمامی مجامع فنی مهندسی رایج است
دیدگاه

0 دیدگاه