• کد خبر : 93
  • 2014-07-16

جانمایی مجسمه خیام اثر پرفسور فخیمی با حضور هنرمندان صورت گرفت

جانمایی مجسمه خیام اثر پرفسور فخیمی  با حضور هنرمندان صورت گرفت

جلسه جانمایی مجسمه خیام اثر پرفسور فخیمی، با حضور معاون معماری و شهرسازی، مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و جمعی از هنرمندان مطرح و کارشناسان در سالن جلسات شهرداری نیشابور برگزار شد.

مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور گفت: با توجه به این که رونمایی از مجسمه خیام اثر پرفسور فخیمی موکول به هفته فرهنگی نیشابور شد، لذا جهت جانمایی این مجسمه جلسات کارشناسی و بازدید های میدانی متعددی از سطح شهر صورت گرفت .

ناصر نبی زاده ه افزود: مکان هایی جهت جانمایی مجسمه توسط کارشناسان و اهالی هنر انتخاب شد که در نهایت نیز ضلع غربی افلاک نما که انتخاب خود پرفسور فخیمی بود تایید شد.

شایان ذکر است مجسمه خیام اثر پروفسور فخیمی در یک ماه قبل با پیگیری های شهردار نیشابور توسط شهرداری تهران به شهرداری نیشابور اهدا شد .

 

پیوستها :

1
جانمایی مجسمه خیام اثر پرفسور فخیمی با حضور هنرمندان صورت گرفت
2
جانمایی مجسمه خیام اثر پرفسور فخیمی با حضور هنرمندان صورت گرفت
دیدگاه

0 دیدگاه