• کد خبر : 92
  • 2014-07-15

با پیگیری شهردارنیشابور و دستور مهندس پژمان، معاون وزیر صورت گرفت:

اختصاص زمین به ارزش 30 میلیارد ریال از سوی وزارت راه و شهرسازی جهت تکمیل پروژه تقاطع غیر همسطح امام رضاع

اختصاص زمین به ارزش 30 میلیارد ریال از سوی وزارت راه و شهرسازی جهت تکمیل پروژه تقاطع غیر همسطح امام رضاع

شهردار نیشابوراز واگذاری زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی به شهرداری نیشابور جهت تکمیل تقاطع غیر همسطح امام رضاع خبر داد.

محمد حسن زرندی اظهار داشت: پروژه تقاطع غیر همسطح امام رضاع به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی شهرستان نیشابوربا اعتبار 120 میلیارد ریال به پیشرفت 90 درصدی در فاز یک رسید و فاز دو آن نیز تعیین پیمانکار شده و به زودی مراحل اجرایی آن آغاز می شود.

وی گفت: با پیگیری های انجام شده و دستور مهندس پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی، با واگذاری زمین تا سقف 30 میلیارد ریال جهت تکمیل پروژه موافقت نمود و سند آن نیز به نام شهرداری انتقال می یابد.

پیوستها :

1
اختصاص زمین به ارزش 30 میلیارد ریال از سوی وزارت راه و شهرسازی جهت تکمیل پروژه تقاطع غیر همسطح امام رضاع
دیدگاه

0 دیدگاه