• کد خبر : 5438
  • 1400/01/17

بررسی مقدماتی طرح جامع پدافند غیر عامل شهر نیشابور

 جلسه ای تخصصی در سالن شهید آوینی شهرداری با حضور تیم ارزیابی و کارشناسان دانشگاه مالک اشتر تهران ، علی نجفی شهردار نیشابور و رؤسا و نمایندگان دستگاههای نظامی ، امنیتی، انتظامی ، اداری و خدماتی شهرستان ، ۳ فصل اول از طرح مطالعات پدافند غیر عامل شهر نیشابور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .

در این جلسه تیم کارشناسی دانشگاه مالک اشتر به عنوان مجری این طرح به موضوع تهدید شناسی غالب دارایی های شهر که توسط ارزیابی کارشناسان این پروژه احصا گردید پرداخته و این دارایی ها در اختیار روسای دستگاهها قرار گرفت و مقرر گردید تا پایان هفته ارزیابی نهایی این دارایی ها صورت پذیرد.

نویسنده : شادی

پیوستها :

1
بررسی مقدماتی طرح جامع پدافند غیر عامل شهر نیشابور ، یک جلسه تخصصی در سالن شهید آوینی
2
بررسی مقدماتی طرح جامع پدافند غیر عامل شهر نیشابور ، یک جلسه تخصصی در سالن شهید آوینی
3
بررسی مقدماتی طرح جامع پدافند غیر عامل شهر نیشابور ، یک جلسه تخصصی در سالن شهید آوینی
دیدگاه

0 دیدگاه