• کد خبر : 5419
  • 1400/01/07

بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری نیشابور در هشتادو سومین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر به تاریخ 1399/12/27 به تصویب رسید.

در مقدم یاد آور می گردم که شهرداری یک نهاد عمومی وغیر دولتی است که مدیریت شهر را متناسب با منابعی که عموم مردم در اختیارش قرار داده اند به انجام می رساند.

نویسنده : شادی

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه