• کد خبر : 5276
  • 1399/12/03

افزایش ارزش معاملاتی ساختمان از ابتدای سال 1400

 به استناد تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها و با رویکرد پیشگیری از تخلفات ساختمانی ارزش معاملاتی ساختمان از ابتدای سال 1400 خواهد یافت

نویسنده : شادی

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه