• کد خبر : 5075
  • 1399/7/15

انتصابات جدید در شهرداری نیشابور

شهردار نیشابور تعدادی از مدیران مجموعه خود را تغییر داد.

همزمان با جلسه شورای اداری شهرداری، علی نجفی مهدی اریانفر را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری، امیر قاسمی با حفظ سمت به عنوان مدیر حوزه بازرسی و امور پارلمانی شهرداری و سازمانهای تابعه شهرداری و محمد حسین قدمیاری را به عنوان مدیر سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی شهرداری منصوب کرد.
همچنین در این جلسه از تلاش های مهندس رضایی مقدم در زمان تصدی واحد بازرسی و امور پارلمانی ، جواد عرفانی نیا درزمان  تصدی مسئول حوزه شهردار و مهندس اسماعیل قندهاری در زمان تصدی سرپرست مشارکتهای اقتصادی تقدیر شد.

نویسنده : شادی

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه