• کد خبر : 4919
  • 1399/4/30

بودجه يکصد و نود و پنج ميلياردي شهرداري نيشابور به تصويب رسيد

با رأی اعضای شورای اسلامی شهر نیشابور، بودجه سال 99 شهرداری نیشابور با مبلغ یک هزار و 956 میلیارد و 438 میلیون و350 هزار ریال به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر نیشابور اظهارکرد: سهم اعتبارات جاری شهرداری از بودجه سال جاری مبلغ یک هزار و 55 میلیارد و 505 میلیون و 990 هزار ریال و سهم اعتبارات عمرانی 900 میلیارد و 932 میلیون و 360 هزار ریال می‌باشد.
محمدکاظم صادقی با بیان اینکه به منظور ارزیابی دقیق شرایط مالی شهرداری در دوران شیوع کرونا، پیش از این با تقاضای شهرداری و تصویب شورا فقط چهار دوازدهم از بودجه شهرداری در سال جاری به تصویب رسیده بود، افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته و تأثیر آن بر بخشی از درآمدهای شهرداری در سال 99، بودجه امسال با در نظر گرفتن کاهش بخشی از درآمدها و تبع آن مدیریت هزینه‌های جاری تصویب شده است.
وی تصریح کرد: بودجه شورای اسلامی شهر نیز با 600 میلیون ریال کاهش نسبت به سال گذشته، برای سال جاری هفت میلیارد و 300 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

نویسنده : شادی

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه