• کد خبر : 4621
  • 1399/2/29

تقدیر از پاکبان پاکدست شهرداری نیشابور

ظهر امروز طی مراسمی در شهرداری نیشابور از ماشاا... ابراهیمی پاکبان امانتدار و پاکدست نیشابوری تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیشابور این پاکبان امانتدار نیشابوری که کیف حاوی مدارک یکی از شهروندان را به وی بازگردانده بود با حضور شهردار، معاونین شهرداری و این شهروند قدردان مورد تقدیر قرار گرفت.

شهردار نیشابور در این مراسم عنوان کرد: با توجه به اینکه چندین مرتبه است که پاکبانان شهرداری نیشابور به خاطر امانتداری و پاکدستی مورد تقدیر قرار می گیرند نشان می دهد که خصلت های نیک امانتداری و پاکدستی در شهرداری نیشابور نهادینه شده است و این موضوع مایه مباهات است.

نویسنده : شادی

پیوستها :

1
تقدیر از پاکبان پاکدست شهرداری نیشابور
دیدگاه

0 دیدگاه