• کد خبر : 4615
  • 1399/02/25

امتياز بهره برداري و فعاليت درشكه داران منطقه گردشگري (نوبت دوم)


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

شهرداري نيشابور در نظر دارد امتياز بهره برداري و فعاليت درشكه داران منطقه گردشگري را از طريق برگزاري مزايده براي مدت دو سال به بخش خصوصي واگذار نمايد ...

نویسنده : شادی

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه