• کد خبر : 4612
  • 1399/02/24

مناقصه نوبت اول


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

شهرداری نیشابور در نظر دارد اجرای پروژه های(کمپ زائر، خانه فرهنگ خرم، خرید مصالح آسفالتی و آسفالت در سطح شهر) را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید...

ارائه پیشنهادات قیمت پروژه کمپ زائر بایستی از طریق سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) صورت پذیرد و اسناد مندرج در این سایت صرفا جهت اطلاع پیمانکاران محترم می باشد.

نویسنده : شادی

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه