• کد خبر : 4433
  • 1398/12/07

آگهی مزایده امتياز بهره برداري و فعاليت درشكه داران منطقه گردشگری


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

شهرداري نيشابور در نظر دارد امتياز بهره برداري و فعاليت درشكه داران منطقه گردشگري را از طريق برگزاري مزايده براي مدت دو سال به بخش خصوصي واگذار نمايد ...

نویسنده : شادی

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه