• کد خبر : 3703
  • 1398/04/18

مدیریت راهبردی،بهره برداری، تعمیر و نگهداری 5 جایگاه شهرداری نیشابور


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

شهرداری نیشابور  در نظر دارد در اجرا ی مصوبه شورای محترم اسلامی شهر مدیریت راهبردی،بهره برداری، تعمیر و نگهداری 5 جایگاه متعلق به خود را واقع در محدود شهر از طریق مزایده کتبی ....

نویسنده : شادی

الزامات :

پیوستها :

1
2
3
دیدگاه

0 دیدگاه