• کد خبر : 3567
  • 1398/03/08

آگهی مناقصه نوبت اول


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹

شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی اجرای پروژه  "اجرای دیوار ساحلی کال جنگل" را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران و مشاوران واجد شرایط واگذار نماید....

نویسنده : مهرآسا

پیوستها :

1
آگهی مناقصه نوبت اول
2
آگهی مناقصه نوبت اول
دیدگاه

0 دیدگاه