• کد خبر : 3552
  • 1398/03/08

آگهی مناقصه نوبت نخست

آگهی مناقصه نوبت اول


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹

شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی اجرای پروژه  "اجرای کامل اسکلت بتنی و فونداسیون خانه فرهنگ خرم نیشابور" را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران و مشاوران واجد شرایط واگذار نماید....

نویسنده : مهرآسا

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه