برگزاری همایش ملی بازآفرینی شهری

برگزاری همایش ملی بازآفرینی شهری با تاکید بر بافت های تاریخی و رویکرد توسعه شهری

اطلاعات بیشتر:

hamayesh.neyshabur.ir

نویسنده : شادی

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه