• کد خبر : 3478
  • 1398/02/23

با حکم رئیس شورای اسلامی شهر؛ شهردار نیشابور به عنوان رئیس شورای نام گذاری معابر و اماکن عمومی نیشابور منصوب شد

با حکم رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار نیشابور به عنوان رئیس شورای نام گذاری معابر و اماکن عمومی نیشابور منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیشابور در این حکم آمده است در اجراب تبصره یک ماده ۵، آئین نامه شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی نیشابور مصوب ۸ اسفند ۹۷، جنابعالی به عنوان "رئیس شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی نیشابور" منصوب می شوید.

نویسنده : شادی

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه