همزمان با دهه مبارک فجر صورت گرفت:

افتتاح بزرگترین و به روزترین بوستان شهری نیشابور

خبر 21 بهمن 97

پیوستها :

1
افتتاح بزرگترین و به روزترین بوستان شهری نیشابور
2
افتتاح بزرگترین و به روزترین بوستان شهری نیشابور
3
افتتاح بزرگترین و به روزترین بوستان شهری نیشابور
4
افتتاح بزرگترین و به روزترین بوستان شهری نیشابور
5
افتتاح بزرگترین و به روزترین بوستان شهری نیشابور
دیدگاه

0 دیدگاه