آگهی مناقصه انجام مطالعات پدافند غیرعامل شهر نیشابور


اتمام نام نویسی : نامعلوم

شهرداري نيشابور درنظر دارد انجام مطالعات پدافند غيرعامل شهر نيشابور را به شركت مشاور واجد صلاحيت و داراي مجوز از سازمان پدافند غيرعامل كشور از طريق برگزاري مناقصه واگذار نمايد.

پیوستها :


دیدگاه

0 دیدگاه