عملکرد یکساله شهردار نیشابور در نشست خبری تشریح شد

روز گذشته شهرداری نیشابور میزبان خبرنگاران رسانه های جمعی بود تا شهردار نیشابور طی این نشست گزارشی از اقدامات و عملکرد خود را در سال اول فعالیتشان ارائه کنند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیشابور، علی نجفی در چهارمین نشست خبری خود در یکسال گذشته گفت:این گزارش عملکرد به منظور اطلاع رسانی به مردم شریف نیشابور و اصحاب رسانه ارائه می شود.

وی در ابتدا با اشاره به اینکه من برنامه ام را با شعار شهرداری شفاف با رویکرد توسعه برای آیندگان، شهروندی فعال و شهری پویا  ارائه کرده ام و با تاکید بر استفاده از پتانسیل های شهرداری نیشابور و ۴ نیرو که ۲ نفر به عنوان مشاور و ۲ همکار فعالیتم را آغاز نمودم، اظهار کرد: در این یکسال به دنبال انجام فعالیت های صرفاً تبلیغی نبودیم و سعی نمودیم برنامه محور و به دنبال انجام کامل پروژه ها باشیم...

ادامه در فایل PDF پیوست ...

 

پیوستها :

1
عملکرد یکساله شهردار نیشابور در نشست خبری تشریح شد
دیدگاه

0 دیدگاه