برگزاری نشست تعاملی واگذاری نهالستان و اراضی جنوب شهر به شهرداری

شهردار نیشابور از برگزاری نشست تعاملی واگذاری نهالستان شمال شهر و اراضی جنوب شهر به شهرداری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیشابور، علی نجفی افزود: ابن نشست  به منظور توسعه فضاهای تفرجگاهای و احداث کمر بند سبز جنوب شهر  با حضور مدیر کل منابع طبیعی استان و فرماندار  برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این جلسه درخواست شهرداری مبنی بر واگذاری نهالستان واقع در شمال شهر  به منظور مرکز تولیدات و احداث مجموعه پارکی در مقیاس فراشهری  و همچنین تحویل زمین در جنوب شهر به عنوان کمربند فضای سبز جنوبی شهر از مجموعه اداره کل منابع طبیعی مطرح که حمایت فرماندار محترم را نیز بدنبال داشت و مقرر شد راهکارهای مربوطه از سوی اداره کل بدین منظور ارائه شود.

دیدگاه

0 دیدگاه