در آستانه زادروز استاد کمال الملک؛

نیشابورو کاشان خواهر خوانده شدند

در آستانه زادروز استاد کمال الملک؛

نیشابورو کاشان خواهر خوانده شدند

در آستانه زادروز استاد کمال الملک نقاش نامي ايران، باحضور شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر های نيشابور وکاشان تفاهم نامه خواهر خواندگي بین دو شهر امضا شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیشابور ،شهردار نيشابور در اين خصوص اظهارکرد: اين دو شهر همواره خاستگاه نامداران عرصه هاي ادب و هنر و فرهنگ بوده اند و امروز نيز در سند افتخارات اين دو خطه، فصل مشترک پايتختي کتاب ايران نيز رقم خورده است
علي نجفي افزود: محمدغفاري ملقب به کمال الملک، نگارگر و نقاش نامدار ايراني، در کاشان ديده به جهان گشود و بعد از طي عمر پر برکت هنري خويش و خلق آثار فاخر در نيشابور آرميده است .
وي خاطرنشان  کرد: اين سند خواهر خواندگي به مباهات همه ارزشهاي شاخص فرهنگي و جهت گسترش اتحاد ملي در راستاي تبادلات تجارب و همکاري في مابين در زمينه هاي فرهنگي ، هنري ، اجتماعي ، علمي و عمراني ميان دو شهرداري و ايجاد هماهنگي و برقراري ارتباطات ميان ساير نهادها منعقد شد.
محمدکاظم صادقي، نايب رئيس شوراي اسلامي  شهر نيشابور تاکيدکرد: تدوين سازوکارهاي اجرايي براي مشارکت بخش خصوصي، نياز امروز شهرهاست.
مجتبي باري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي  شهر نيشابور نيز گفت: با تشکيل کارگروه هاي مشترک در سطح کارشناسي، مي توان زمينه استمرار تجربه هاي شهري را فراهم کرد.
هادي ترقي، رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي  شهر نيشابورنيز عنوان کرد: مي توان از ظرفيت بودجه هاي ملي براي احياي بافت هاي تاريخي دو شهر نيشابور و کاشمر به درستي بهره برد.
محمد حسن زرندي، رئيس کميسيون مشارکت هاي اقتصادي و گردشگري شوراي اسلامي  شهر نيشابورافزود: در صورت عدم بسترسازي مناسب براي مشارکت بخش خصوصي، مديريت شهري با چالشي جدي مواجه خواهد شد
علي اکبر شکيبا، رئيس کميسيون ورزش و جوانان شوراي اسلامي  شهر نيشابوريادآورشد: امضاي تفاهم نامه خواهر خواندگي ميان شهرهاي نيشابور و کاشمر بايد به ظرفيتي براي توسعه هردو شهر تبديل شود.
احمد همت آبادي، رئيس کميسيون خدمات شهري و محيط زيستشوراي اسلامي  شهر نيشابور تصريح کرد: با توجه به شرايط اقليمي نيشابور و کاشمر، عدم مديريت منابع آبي شرايط بحراني را براي اين دو شهر رقم خواهد زد.
گفتني است تفاهم نامه خواهر خواندگي ميان شهرهاي کاشان و نيشابور 5مهر97در شهر کاشان باحضور شهرداران و اعضاي شوراهاي اسلامي اين دو شهر منعقد شد و همزمان با آن عمارت و کوشک کمال الملک نيز مورد بهره برداري گرفت و از سردیس کمال الملک، صنیع الملک، رضا عباسی، سهراب سپهری و استاد افسری رونمایی شد.

 

دیدگاه

0 دیدگاه