• کد خبر : 1090
  • 2018-07-11

ارتباط مستقیم شهروندان با اعضای شورای اسلامی شهر نیشابور ار طریق سامانه ۱۳۷

ارتباط مستقیم شهروندان با اعضای شورای اسلامی شهر نیشابور ار طریق سامانه ۱۳۷ "صدای شهروند"

 

سامانه 137 این روزها میزبان اعضای شورای اسلامی شهر نیشابور است و شهروندان می توانند به صورت حضوری و تلفنی با اعضا دیدار و گفتگو داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری در هفته گذشته سامانه میزبان آقایان مهرداد، ترقی، همت آبادی و مهندس همت آبادی بود و این هفته نیز آقایان شکیبا، باری و زرندی جهت پاسخگویی به شهروندان درسامانه 137 شهرداری حضور داشتند.

امروز نیز آقای محمد کاظم صادقی رئیس کمیسیون مالی شورا در ساعت 8 الی 9 و آقای درودی رئیس شورای اسلامی شهر از 12 تا 13/30 پاسخگوی شهروندان خواهند بود.

 

 

پیوستها :

1
ارتباط مستقیم شهروندان با اعضای شورای اسلامی شهر نیشابور ار طریق سامانه ۱۳۷
2
ارتباط مستقیم شهروندان با اعضای شورای اسلامی شهر نیشابور ار طریق سامانه ۱۳۷
3
ارتباط مستقیم شهروندان با اعضای شورای اسلامی شهر نیشابور ار طریق سامانه ۱۳۷
4
ارتباط مستقیم شهروندان با اعضای شورای اسلامی شهر نیشابور ار طریق سامانه ۱۳۷
5
ارتباط مستقیم شهروندان با اعضای شورای اسلامی شهر نیشابور ار طریق سامانه ۱۳۷
6
ارتباط مستقیم شهروندان با اعضای شورای اسلامی شهر نیشابور ار طریق سامانه ۱۳۷
7
ارتباط مستقیم شهروندان با اعضای شورای اسلامی شهر نیشابور ار طریق سامانه ۱۳۷
8
ارتباط مستقیم شهروندان با اعضای شورای اسلامی شهر نیشابور ار طریق سامانه ۱۳۷
دیدگاه

0 دیدگاه