پیام تبریک شهردار نیشابور به مناسبت فرارسیدن ۱۴ تیرماه روز ملی شهرداری ها

پیام تبریک شهردار نیشابور به مناسبت فرا رسیدن 14 تیر روز شهرداری ها

پیوستها :

1
پیام تبریک شهردار نیشابور به مناسبت فرارسیدن ۱۴ تیرماه روز ملی شهرداری ها
دیدگاه

0 دیدگاه