دیدار صمیمانه شهردار و مدیران شهرداری با مدیران مسئول ، سردبیران و خبرنگاران نشریات محلی

گزارش تصویری

دیدگاه

0 دیدگاه