تقدیر شهردار نیشابور از دو خردسال نیشابوری

شهردار نیشابور از دو دختر نونهال که با قرائت زیبای سوره حمد در برنامه های قرآنی شهرداری در ماه مبارک رمضان حضور معنوی داشتند با اهدای هدایایی تقدیر کرد.

دیدگاه

0 دیدگاه