دستورالعمل توان سنجی و ارزیابی پیمانکاران خدمات شهری

تمدید مهلت فراخوان توانسنجی پیمانکاران خدمات شهری

شهرداری نیشابور درنظر دارد به جهت واگذاری امور خدمات شهری شامل: تنظیف شهری، جمع آوری پسماند، رفع سد معبر و ... در منطقه دو شهرداری نیشابور به بخش خصوصی و طی قرارداد سه ساله و با برآورد اولیه مبلغ 379975988216 ریال، نسبت به شناسایی، توان سنجی و ارزیابی کیفی شرکت های پیمانکاری اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های دارای گواهینامه صلاحیت اداره کل کار و امور اجتماعی سال 97 و دارای سابقه اردر زمینه خدمات شهری یا مرتبط با آن که تمایل به همکاری دارند دعوت می شود از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 19//3//97 ابتدا اسناد توان سنجی را در سایت شهرداری به آدرس www.neyshabur.ir مطالعه نموده، سپس تقاضای کتبی خود را به همراه مستندات ذیل به دفتر معاونت خدمات شهری شهرداری نیشابور واقع در نیشابور - میدان امام- ساختمان شهرداری – طبقه اول تحویل نمایند.

 

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده : · آگهی تاسیس شرکت

· کپی شناسنامه اعضاء

· اساسنامه ثبتی

· آخرین تغییرات و اظهار نامه شرکت

· تصویر مدارک تحصیلی کلیه اعضاء

· تاییدیه صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی

· لیست ماشین آلات موجود با اسناد مالکیت بنام مدیر عامل شرکت یا اعضاء هیئت مدیره

· گردش مالی 6 ماهه اخیر

· سوابق کاری در راستای حمایت از پیمانکاران بومی ، امیتاژ ویژه برای آنها در توان سنجی در نظر گرفته شده که لازم است مدارک و مستندات ارائه گردد.

  • مدارک نیروهای متخصص شرکت

  • ارائه ساعات آموزشی طی شده ارکان مدیریت شرکت

 

دیدگاه

0 دیدگاه