مناقصه پارک خطی جنوب بولوار کمربندی


شهرداری نیشابور درنظردارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید...

 • 2019-01-06
 • 621

کد خبر : 1163

ادامه مطلب

آگهی مرحله دوم مناقصه اجرای تاسیسات بولوار کمربندی


شهرداری نیشابور درنظردارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 • 2019-01-06
 • 743

کد خبر : 1162

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهی مزایده


مزایده سرمایه گذاری راه اندازی پیست دوچرخه سواری در بولوار شهید شوشتریجاده باغرود

 • 2018-12-03
 • 599

کد خبر : 1152

ادامه مطلب

آگهی مناقصه


اجرای پروژه تکمیل و مرمت باغ ملی

 • 2018-12-03
 • 602

کد خبر : 1151

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه


آگهی مناقصه آبنمای بوستان ارغوان مرحله دوم

 • 2018-11-22
 • 617

کد خبر : 1149

ادامه مطلب

آگهی مناقصه


آگهی مناقصه پروژه اجرای آبنمای پارک ارغوان

 • 2018-11-11
 • 356

کد خبر : 1147

ادامه مطلب

آگهی مناقصه


مناقصه اجرای آبنمای پارک ارغوان

 • 2018-11-06
 • 589

کد خبر : 1146

ادامه مطلب

مناقصه نوبت دوم


مناقصه خرید سرور و تجهیزات مورد نیاز

 • 2018-11-06
 • 593

کد خبر : 1145

ادامه مطلب

آگهی مزایده


مزایده نوبت دوم سرمایه گذاری ساخت، نصب و بهره برداری تبلیغاتی ۶ عدد پل عابر پیاده در سطح شهر

 • 2018-10-14
 • 605

کد خبر : 1138

ادامه مطلب

آگهي مزايده


واگذاري اتاق تايپ و تكثير

 • 2018-10-14
 • 550

کد خبر : 1137

ادامه مطلب

آگهي مزايده


آگهي مزايده نوبت سوم فروش تعدادي از املاك شهرداري نيشابور

 • 2018-10-14
 • 538

کد خبر : 1136

ادامه مطلب

آگهي مزايده


آگهي مزايده اموال مستعمل شهرداري

 • 2018-10-14
 • 602

کد خبر : 1135

ادامه مطلب