منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با کامیون ده تن مدل 77 به بالا


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به بکارگیریراننده با کامیون ده تن مدل 77 به بالا ...

 • 1399/04/24
 • 1182

کد خبر : 4887

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو تخلیه چاه فاضلاب مدل 67 به بالا


شهرداری نشابور در نظر دارد نسبت بهبکارگیری راننده با خودرو تخلیه چاه فاضلاب مدل 67 به بالا ...

 • 1399/04/24
 • 1241

کد خبر : 4884

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی بیل جلو مدل 77 به بالا یک دستگاه


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت بهبکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی بیل جلو مدل 77 به بالا یک دستگاه ...

 • 1399/04/24
 • 1148

کد خبر : 4880

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی بیل عقب مدل 77 به بالا


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به بکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی بیل عقب مدل 77 به بالا ...

 • 1399/04/24
 • 1144

کد خبر : 4876

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو خاور کمپرسی مدل 82 به بالا


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به بکارگیری راننده با خودروخاور کمپرسی مدل 82 به بالا ...

 • 1399/04/24
 • 1148

کد خبر : 4872

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو نیسان کمپرسی مدل 89 به بالا


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به بکارگیری راننده با خودرو نیسان کمپرسی مدل 89 به بالا ....

 • 1399/04/24
 • 1168

کد خبر : 4865

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم (بکارگیری راننده با خودرو مزدا دو کابین مدل 89 به بالا)


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به کارگیری راننده مزدا دو کابین مدل 89 به بالا به صورت کار و قرارداد پیمانکاری ...

 • 1399/04/24
 • 1146

کد خبر : 4863

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم اجرای آبیاری تحت فشار بولوار جانبازان


شهرداری نیشابور در نظر دارد مناقصه عمومی را از طریق سامانه ...

 • 1399/04/22
 • 1180

کد خبر : 4860

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

تجدید آگهی مزایده نوبت دوم


سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور در نظر دارد

 • 1399/4/18
 • 1271

کد خبر : 4854

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو تخلیه چاه فاضلاب مدل 67 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 1206

کد خبر : 4846

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو سواری مدل 90 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 1274

کد خبر : 4840

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی مدل 77 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 1202

کد خبر : 4834

ادامه مطلب