منقضی شد مزایده

میدان احشام


شهرداری نیشابور در نظر دارد میدان احشام واقع در جاده نیشابور- کاشمررا به صورت اجاره از طریق مزایده .....

 • 1398/06/16
 • 352

کد خبر : 3933

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

خرید تجهیزات ترافیکی برابر مشخصات فنی پیوست


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات ترافیکی برابر مشخصات فنی پیوست از طریقه مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. ادامه مطلب در

 • 1398/05/27
 • 235

کد خبر : 3884

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

پیاده رو سازی خیابان فردوسی جنوبی برابر شرایط و شرح خدمات و متره برآورد پیوست


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به پیاده رو سازی خیابان فردوسی جنوبی برابر شرایط و شرح خدمات و متره و برآورد پیوست از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شر

 • 1398/5/27
 • 227

کد خبر : 3881

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

اجرای کلکتور بلوار شهید بهشتی به سمت کال جنگل


شهرداری نیشابور در نظر نسبت به اجرای کلکتور بلوار شهید بهشتی به سمت کال جنگل برابر شرایط و شرح خدمات از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمای

 • 1398/05/27
 • 214

کد خبر : 3878

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

خريد 13 دستگاه دوربين نظارت تصويري AXIS  مدل P5635


شهرداري نيشابور درنظر دارد نسبت به خريد 13 دستگاه دوربين نظارت تصويري AXIS  مدل P5635 از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايد ...

 • 1398/05/23
 • 305

کد خبر : 3838

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

واگذاري مديريت و راهبري تعميرگاه مركزي ماشين آلات


نظر به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري مديريت و راهبري تعميرگاه مركزي ماشين آلاتاز طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصي واجد صلاحيت قانو

 • 1398/5/14
 • 196

کد خبر : 3799

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

تجدید آگهی مزایده نوبت دوم "مدیریت راهبردی،بهره برداری، تعمیر و نگهداری 5 جایگاه شهرداری نیشابور


شهرداری نیشابور در نظر دارد در اجرا ی مصوبه شورای محترم اسلامی شهر مدیریت راهبردی،بهره برداری، تعمیر و نگهداری 5 جایگاه متعلق به خود را واقع در محدود

 • 1398/05/10
 • 282

کد خبر : 3758

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

میدان احشام


شهرداری نیشابور در نظر دارد میدان احشام واقع در جاده نیشابور- کاشمررا به صورت اجاره از طریق مزایده .....

 • 1398/05/05
 • 372

کد خبر : 3750

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

واگذاری مغازه های بازارچه ابرشهر جنب افلاک نمای خیام


شهرداری نیشابور در نظر دارد ...

 • 1398/4/25
 • 219

کد خبر : 3737

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

خرید تجهیزات ترافیکی


شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید ....

 • 1398/04/29
 • 350

کد خبر : 3732

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

اجرای کلکتور بولوار شهید بهشتی


شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید ....

 • 1398/04/29
 • 340

کد خبر : 3727

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

فراخوان مزایده ارائه کیف پول الکترونیک سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور


شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت متن کامل اسناد به سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور واقع در نیشابور - خیابان ۲۲‌بهمن شرقی ۱۱ - امور حقوقی سازمان مراجعه نمایند. زمان اخذ و تحویل اسناد از تاریخ 1398/04/26 تا پایان وقت اداری 1398/05/08

 • 1398/04/26
 • 252

کد خبر : 3723

ادامه مطلب