آگهی مناقصه


آگهی مناقصه پروژه اجرای آبنمای پارک ارغوان

 • 2018-11-11
 • 430

کد خبر : 1147

ادامه مطلب

آگهی مناقصه


مناقصه اجرای آبنمای پارک ارغوان

 • 2018-11-06
 • 689

کد خبر : 1146

ادامه مطلب

مناقصه نوبت دوم


مناقصه خرید سرور و تجهیزات مورد نیاز

 • 2018-11-06
 • 684

کد خبر : 1145

ادامه مطلب

آگهی مزایده


مزایده نوبت دوم سرمایه گذاری ساخت، نصب و بهره برداری تبلیغاتی ۶ عدد پل عابر پیاده در سطح شهر

 • 2018-10-14
 • 704

کد خبر : 1138

ادامه مطلب

آگهي مزايده


واگذاري اتاق تايپ و تكثير

 • 2018-10-14
 • 652

کد خبر : 1137

ادامه مطلب

آگهي مزايده


آگهي مزايده نوبت سوم فروش تعدادي از املاك شهرداري نيشابور

 • 2018-10-14
 • 640

کد خبر : 1136

ادامه مطلب

آگهي مزايده


آگهي مزايده اموال مستعمل شهرداري

 • 2018-10-14
 • 709

کد خبر : 1135

ادامه مطلب