منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با کامیون ده تن مدل 77 به بالا


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به بکارگیریراننده با کامیون ده تن مدل 77 به بالا ...

 • 1399/04/24
 • 78

کد خبر : 4887

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو تخلیه چاه فاضلاب مدل 67 به بالا


شهرداری نشابور در نظر دارد نسبت بهبکارگیری راننده با خودرو تخلیه چاه فاضلاب مدل 67 به بالا ...

 • 1399/04/24
 • 78

کد خبر : 4884

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی بیل جلو مدل 77 به بالا یک دستگاه


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت بهبکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی بیل جلو مدل 77 به بالا یک دستگاه ...

 • 1399/04/24
 • 66

کد خبر : 4880

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی بیل عقب مدل 77 به بالا


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به بکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی بیل عقب مدل 77 به بالا ...

 • 1399/04/24
 • 70

کد خبر : 4876

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو خاور کمپرسی مدل 82 به بالا


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به بکارگیری راننده با خودروخاور کمپرسی مدل 82 به بالا ...

 • 1399/04/24
 • 76

کد خبر : 4872

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو نیسان کمپرسی مدل 89 به بالا


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به بکارگیری راننده با خودرو نیسان کمپرسی مدل 89 به بالا ....

 • 1399/04/24
 • 75

کد خبر : 4865

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم (بکارگیری راننده با خودرو مزدا دو کابین مدل 89 به بالا)


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به کارگیری راننده مزدا دو کابین مدل 89 به بالا به صورت کار و قرارداد پیمانکاری ...

 • 1399/04/24
 • 73

کد خبر : 4863

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم اجرای آبیاری تحت فشار بولوار جانبازان


شهرداری نیشابور در نظر دارد مناقصه عمومی را از طریق سامانه ...

 • 1399/04/22
 • 82

کد خبر : 4860

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو تخلیه چاه فاضلاب مدل 67 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 119

کد خبر : 4846

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو سواری مدل 90 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 191

کد خبر : 4840

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی مدل 77 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 98

کد خبر : 4834

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو وانت پیکان مدل 89 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 98

کد خبر : 4828

ادامه مطلب