منقضی شد مناقصه

مناقصه استرداد ماليات و عوارض بر ارزش افزوده(نوبت دوم)


شهرداري نيشابور در نظر دارد بر اساس تبصره 7 ماده 17 قانون ارزش افزوده نسبت به استرداد مبالغ مالياتهايي كه در موقع خريد كالا ها و خدمات توسط شهرداري بر

 • 1399/09/17
 • 99

کد خبر : 5184

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

"تجديد آگهي مناقصه پارک ارغوان"


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به واگذاري پروژه نگهداري فضاي سبز بوستان ارغوان به بخش خصوصي از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايد

 • 1399/8/27
 • 129

کد خبر : 5175

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهي مناقصه


شهرداري نيشابور در نظر دارد بر اساس بند 7 ماده 17 قانون ارزش افزوده نسبت به استرداد مبالغ مالياتهايي كه در موقع خريد كالا ها و خدمات توسط شهرداري براي

 • 1399/08/14
 • 143

کد خبر : 5164

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

تمدید مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان ارغوان


شهرداری نیشابور در نظر دارد نگهداری فضای سبز بوستان ارغوان ...

 • 1399/7/24
 • 220

کد خبر : 5107

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با کامیون ده تن مدل 77 به بالا


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به بکارگیریراننده با کامیون ده تن مدل 77 به بالا ...

 • 1399/04/24
 • 195

کد خبر : 4887

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو تخلیه چاه فاضلاب مدل 67 به بالا


شهرداری نشابور در نظر دارد نسبت بهبکارگیری راننده با خودرو تخلیه چاه فاضلاب مدل 67 به بالا ...

 • 1399/04/24
 • 217

کد خبر : 4884

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی بیل جلو مدل 77 به بالا یک دستگاه


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت بهبکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی بیل جلو مدل 77 به بالا یک دستگاه ...

 • 1399/04/24
 • 179

کد خبر : 4880

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی بیل عقب مدل 77 به بالا


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به بکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی بیل عقب مدل 77 به بالا ...

 • 1399/04/24
 • 186

کد خبر : 4876

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو خاور کمپرسی مدل 82 به بالا


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به بکارگیری راننده با خودروخاور کمپرسی مدل 82 به بالا ...

 • 1399/04/24
 • 183

کد خبر : 4872

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو نیسان کمپرسی مدل 89 به بالا


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به بکارگیری راننده با خودرو نیسان کمپرسی مدل 89 به بالا ....

 • 1399/04/24
 • 188

کد خبر : 4865

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم (بکارگیری راننده با خودرو مزدا دو کابین مدل 89 به بالا)


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به کارگیری راننده مزدا دو کابین مدل 89 به بالا به صورت کار و قرارداد پیمانکاری ...

 • 1399/04/24
 • 185

کد خبر : 4863

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم اجرای آبیاری تحت فشار بولوار جانبازان


شهرداری نیشابور در نظر دارد مناقصه عمومی را از طریق سامانه ...

 • 1399/04/22
 • 200

کد خبر : 4860

ادامه مطلب