منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو تخلیه چاه فاضلاب مدل 67 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 47

کد خبر : 4846

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو سواری مدل 90 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 92

کد خبر : 4840

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی مدل 77 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 30

کد خبر : 4834

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو وانت پیکان مدل 89 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 36

کد خبر : 4828

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو مزدا دو کابین مدل 89 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 23

کد خبر : 4822

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو کامیون ده تن مدل 77 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 17

کد خبر : 4816

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خاور کمپرسی مدل 82 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 22

کد خبر : 4810

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه بکارگیری راننده با تراکتور زیرسازی بیل عقب مدل 77 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 19

کد خبر : 4804

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه بکارگیری راننده خودرو نیسان کمپرسی مدل 89 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 23

کد خبر : 4796

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه بکارگیری راننده با خودرو نیسان مدل 89 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 20

کد خبر : 4790

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه نوبت دوم کمپ زائر


شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه(استانی) اجرای پروژه ...

 • 1399/03/24
 • 61

کد خبر : 4660

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه پروژه آبیاری تحت فشار بولوار جانبازان


شهرداری نیشابور در نظر دارد اجرای پروژه آبیاری تحت فشار بولوار جانبازان و ...

 • 1399/03/24
 • 46

کد خبر : 4655

ادامه مطلب