مزایده

مزایده میدان احشام


شهرداری نیشابور در نظر دارد میدان احشام واقع در جاده نیشابور- کاشمر را به صورت اجاره ...

 • 1399/7/24
 • 14

کد خبر : 5111

ادامه مطلب
مناقصه

مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان ارغوان


شهرداری نیشابور در نظر دارد نگهداری فضای سبز بوستان ارغوان ...

 • 1399/7/24
 • 15

کد خبر : 5107

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهي مزايده اجاره اتوبوس دوچرخه نوبت دوم


سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداری نیشابور برابر مجوزهای اخذ شده در نظر دارد یک دستگاه اتوبوس دوچرخه .....

 • 1399/6/31
 • 35

کد خبر : 5027

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزایده نوبت دوم تابلو های تبلیغاتی


سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری نیشابور با همکاری سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری در نظر دارد تعداد 15 عدد تابلو ...

 • 1399/06/16
 • 84

کد خبر : 5014

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزایده عمومی نوبت اول اتوبوس دو چرخه


سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور برابر مجوزهای اخذ شده در نظر دارد یک دستگاه اتوبوس دوچرخه با مشخصات ذیل را از طریق مزایده به صورت

 • 1399/06/04
 • 64

کد خبر : 4980

ادامه مطلب
منقضی شد فراخوان

"آگهي فراخوان"


نظر به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد از طريق مشاركت با بخش خصوصي نسبت به احداث پروژه« مجتمع خدماتي، تجاري زائرين»در زميني واقع در جنوب

 • 1399/5/23
 • 68

کد خبر : 4973

ادامه مطلب
منقضی شد فراخوان

آگهی فراخوان


نظر به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد از طريق مشاركت با بخشخصوصینسبتبهاحداث پروژه « مجتمع خدماتي، تجاري زائرين» در زميني واقع در جنوب ك

 • 1399/5/25
 • 68

کد خبر : 4950

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با کامیون ده تن مدل 77 به بالا


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به بکارگیریراننده با کامیون ده تن مدل 77 به بالا ...

 • 1399/04/24
 • 99

کد خبر : 4887

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو تخلیه چاه فاضلاب مدل 67 به بالا


شهرداری نشابور در نظر دارد نسبت بهبکارگیری راننده با خودرو تخلیه چاه فاضلاب مدل 67 به بالا ...

 • 1399/04/24
 • 103

کد خبر : 4884

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی بیل جلو مدل 77 به بالا یک دستگاه


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت بهبکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی بیل جلو مدل 77 به بالا یک دستگاه ...

 • 1399/04/24
 • 90

کد خبر : 4880

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی بیل عقب مدل 77 به بالا


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به بکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی بیل عقب مدل 77 به بالا ...

 • 1399/04/24
 • 88

کد خبر : 4876

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو خاور کمپرسی مدل 82 به بالا


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به بکارگیری راننده با خودروخاور کمپرسی مدل 82 به بالا ...

 • 1399/04/24
 • 94

کد خبر : 4872

ادامه مطلب