مصوبات شورا

مصوبات شورای اسلامی شهر

شهروندان گرامی مصوبات شورای اسلامی شهر نیشابور جهت بهره برداری و استحضار در اینجا قرار خواهد گرفت.

 

ردیــف عنوان فــایل نوع دریــافت بــروز رسانی
1 حذف برخی از عوارضات در زمان صدور پروانه و پایانکار ساختمان pdf دریافت 1397/02/29
2 بهای خدمات مدیریت پسماند اماکن تجاری، اداری، صنوف و مشاغل پر زباله pdf دریافت 1397/02/04
3 تصریح ردیف (4) لایحه اصلاحی تعرفه بهای بازدید pdf دریافت 1396/11/29
4 نحوه تقسيط و پرداخت بدهي موديان شهرداري pdf دریافت 1396/10/25
5 اصلاح تعرفه بهاي بازديد کارشناسان و خدمات پرونده ها pdf دریافت 1396/10/25
6 نحوه محاسبه بهای خدمات تغییر بهره برداری و افزایش تراکم pdf دریافت 1396/10/25
7 اصلاح نحوه وصول عوارض ساختمانی مسکونی و محاسبه و صدور عوارض پذیره کاربری های تجاری، اداری، صنعتی و ... pdf دریافت 1396/10/24